REFERENCE-ZTI

Název stavby Realizace Popis
Obytná lokalita Lidická alej
stupeň: DSP/DPS
2011 Po dlouhém období, trvajícím skoro 60 let, kdy nebylo možné v obci Lidice stavět nové rodinné domy, nyní bude vybudováno celkem 39 rodinných domů. Realizace projektu bude rozdělena do různých etap. V projektu bude 5 typů domů o celkové užitné ploše od 96 do 209 m2, v dispozicích 4 + kk – 5 + kk s pozemky o výměře 202 m2 – 834 m2.
Naše kancelář zpracovávala dokumentaci v profesi vnitřní plynovod a rozvody plynu od kiosku po dům.
Rekonstrukce vily Jevany
stupeň: DSP
2011 Vila pochází z počátku minulého století. Jedná se o objekt s třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Během jejího užívání došlo k přístavbě podzemní severní části s bazénem (mimo hlavní objekt) a dalším drobným úpravám. Hlavním důvodem navrhované rekonstrukce bylo scelení stávajícího a funkční doplnění dle požadavků klienta.
Naše kancelář zpracovávala dokumentaci v profesi vnitřní vodovod, splašková a dešťová kanalizace včetně rozvodů po zahradě.
Dostavba hala fy Arla plast Kadaň
stupeň: DUR/DSP/DPS
2011 Dostavba stávající haly pro zvětšení výrobní kapacity s vestavbou administrativní části. Úprava areálových rozvodů s osazením kapacitnějšího ORL na dešťové kanalizaci z parkovišť. Dále malé úpravy ve stávající hale související s vybudováním nové haly.
Naše kancelář zpracovávala dokumentaci v profesi vnitřní vodovod, splašková a dešťová kanalizace, požární vodovod, stlačený vzduch, úpravu areálových rozvodů a osazení nového ORL.
Městský stadion v Karviné – Ráji
stupeň: DUR/DSP
2010 Projekt obsahuje výrazné navýšení divácké kapacity stadionu – a to až pro 7000 diváků. Zároveň dojde ke zvýšení komfortu zázemí městského fotbalového klubu a rozšíření služeb pro návštěvníky stadionu. Areál bude sloužit také tenisovému klubu (samostatný objekt v blízkosti kurtů). Stadion bude svými parametry splňovat požadavky pro I. a II. fotbalovou ligu a 3. kategorii dle UEFA.
Naše kancelář zpracovávala dokumentaci v profesi vnitřní vodovod, splašková a dešťová kanalizace, požární vodovod, plynovod, napojení závlah a areálové rozvody včetně přípojek.
Rehabilitační klinika Malvazinky
stupeň: DUR/DSP ve spolupráci s firmou Industrial Services GmbH
2010 Přístavba pavilonu D v areálu rehabilitační kliniky Malvazinky o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží. Nové sály a pokoje pro pacienty.
Naše kancelář zpracovávala dokumentaci v profesi vnitřní vodovod, splašková a dešťová kanalizace, požární vodovod.
Vila Botanika, Praha 5
stupeň: DSP, DPS
2010 Projekt moderní vily o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží s bazénem. Naše kancelář zpracovávala dokumentaci v profesi vodovod, splašková a dešťová kanalizace a plynovod.
RD Čakovičky
stupeň: DSP
2010 Projekt moderní rodinného domu.
Naše kancelář zpracovávala dokumentaci v profesi vodovod, splašková a dešťová kanalizace včetně projektu studny a přípojky splaškové kanalizace.
Rekonstrukce bytů, Praha ul. Na Perštýně
stupeň: DSP
2010 Projekt rekonstrukce luxusních bytů v atraktivní části centra Prahy.
Naše kancelář zpracovávala dokumentaci v profesi vodovod, splašková kanalizace a plynovod.
Dlouhá 727/39 v Praze
stupeň: DPS
2010 Předmětem projektu jsou stavební úpravy rozsáhlého objektu v ulici Dlouhá v Praze na Starém Městě. Budova byla postavena ve 20. letech 20. století jako moderní městský palác s pasáží a divadlem. Projekt řeší revitalizaci a rekonstrukci objektu tak, aby odpovídala současným požadavkům na využívání objektu - jak po stránce dispoziční, tak i technologické. Stavebními úpravami dále dojde k využití doposud nevyužívaných prostor objektu (zejména podkrovních) a k vytvoření nových parkovacích míst pro residenty v uvolněných suterénních prostorách. Prostory divadla budou zachovány v stávajícím rozsahu.
Naše kancelář zpracovávala dokumentaci v profesi plynovod a úprava stávajících rozvodů.
Hotel Legerova 35
stupeň: DSP
2009 Objekt novorenesančního městského bytového domu z konce 19.století je ve velmi dobrém technickém stavu. Jde o řadový bytový dům, jehož uliční průčelí je obráceno do ulice Legerova. Objekt je součástí bloku několika domů se společným vnitřním dvorem. Vjezd na dvůr je umožněn průjezdem ve vedlejším objektu.
V souvislosti se změnou užívání objektu pro bydlení na hotel v 1.PP až 3.NP, dispozičními úpravami ve 4.NP až 5.NP, půdní vestavbou mezonetových hotelových pokojů. Podkroví objektu bude zrekonstruováno na 8 hotelových apartmánů, z čehož 4 budou mezonetového typu. Návrh úpravy objektu obsahuje 19 hotelových pokojů a 11 bytových jednotek o celkové ploše včetně zázemí 1364 m2.
Naše kancelář zpracovávala dokumentaci v profesi vodovod, splašková a dešťová kanalizace.
Bytový dům Nad Malovankou
stupeň: DPS
2009 Novostavba bytového domu v Praze na Malovance v ulici Nad Závěrkou. Objekt je navržen architektonickým ateliérem Znamení Čtyř. Jedná se o pětipodlažní budovu s podzemními garážemi. Obsahuje dvacet nových luxusních bytů.
Naše kancelář zpracovávala dokumentaci v profesi vodovod, splašková a dešťová kanalizace a plynovod.
RD Řevnice
stupeň: DSP, DPS
2009 Projekt rodinného domu s bazénem.
Naše kancelář zpracovávala dokumentaci v profesi vodovod, splašková a dešťová kanalizace a plynovod včetně přípojek.
Elektrárna a teplárna Komořany
stupeň: DPS
2009 Rozsáhlý projekt řeší stavební úpravy areálu uhelné tepelné elektrárny v Komořanech. Předmětem stavby je zavedení nového způsobu dopravy uhlí z železniční stanice Třebušice do areálu EKY. Projet obsahuje soubor stavebních objektů pro vykládku, skládkování a dopravu uhlí do kotelny stávající elektrárny.
Naše kancelář zpracovávala dokumentaci v profesi vodovod, požární vodovod, splašková a dešťová kanalizace a stlačený vzduch.
Elektrárna Ledvice - výstavba nového bloku 660MWe
stupeň: DPS
2009 Hlavním účelem projektu je výstavba nového uhelného bloku v elektrárně Ledvice jako součásti obnovy zdrojů ČEZ, a.s. Cílem je návrh zdravotně technického řešení bloku, které zajistí ekonomický a efektivní provoz bloku po dobu 40-ti let a optimální využití dostupných zásob uhlí v přilehlém dolu Bílina. Objekt nově budované kotelny, strojovny, mezistrojovny a dozorny se stane součástí hlavního výrobního bloku.
Naše kancelář zpracovávala dokumentaci v profesi vnitřní vodovod, splašková a dešťová kanalizace, požární vodovod, čerpání oleje zpod napájecích čerpadel, odvod mourové kanalizace a její čištění. Napojení na areálové rozvody vodovodu a kanalizace.
Zajímavost: Dvě věže budou nejvyšší stavbou svého druhu v České Republice.
Rekonstrukce stoupaček Ministerstvo dopravy ČR, Praha
stupeň: DPS
2008 Rekonstrukce stoupaček s napojením na nové zařizovací předměty a rozvody v suterénu v rozsáhlém komplexu ministerstva v Praze 1.
Naše kancelář zpracovávala dokumentaci v profesi vodovod a splašková kanalizace.
Hotel Senovážné náměstí
stupeň: DSP, DZS
2008 Rekonstrukce administrativní budovy v Praze na Senovážném náměstí na hotel v atraktivní lokalitě Prahy. Nadzemní části stávajících budov i novostavba budou využity jako hotelové plochy. V suterénu budou umístěny technické protory, kuchyně a garáže.
Naše kancelář zpracovávala dokumentaci v profesi vodovod, splašková a dešťová kanalizace a plynovod včetně přípojek.
Multifunkční areál Eden - fotbalový stadion SK Slavia Praha
stupeň: DPS
2007 Novostavba moderního stadionu SK Slávia pro přibližně 20.700 diváků. Součástí stadionu jsou kromě běžného zázemí také VIP boxy různé kategorie a fanshop. Dále zde najdeme hotel (150 pokojů), McDonald's, Komerční banku a kanceláře.
Naše kancelář zpracovávala dokumentaci v profesi vodovod, splašková a dešťová kanalizace.
Fotogalerie - stavby, v nichž jsme projektovali ZTI