REFERENCE - VODOVODY

Název stavby Investice Realizace Popis
Rekonstrukce vodovodu v ul. Unhošťská, Kladno
stupeň: DUR, DSP, DPS
12,6 mil. Kč 2013 Jedná se o rekonstrukci páteřního vodovodního řadu DN600 vedoucího podél ulice Unhošťská a úseku vodovodního řadu DN400 křížící ulici Unhošťská a pěti armaturních šachet na těchto úsecích. Součástí projektu byla rekonstrukce elektropřípojky a SŘTP včetně dálkového přenosu dat.
Mnichovice - Myšlín
stupeň: DUR, DSP, DPS
10 mil. Kč 2013 Obecní vodovod v délce cca 5 500 metrů.
Vodovod Měšetice
stupeň: DUR, DSP
4 mil. Kč 2010 - 2011 Projekt řešil návrh vodovodní sítě pro zásobování 155 obyvatel obce Měšetice (okres Příbram) – část města Sedlec-Prčice. Celková délka vodovodních řadů byla navržena cca 1,0 km s napojením na stávající vodárenský systém města Sedlec – Prčice, jež je zásobován z Vodojemu Uhřice (2x250m3).
Vodovod Vrchotice
stupeň: DUR
3,8 mil. Kč 2010 Projekt řešil návrh vodárenského systému osady Na Františku v obci Vrchotice (okres Příbram) – část města Sedlec-Prčice pro 45 trvale žijících obyvatel, restauraci a areál pily. Projektová dokumentace zahrnovala rekonstrukci stávající studny jako vodního zdroje s čerpáním do nově navrženého prefabrikovaného vodojemu 1x20 m3 s předsazenou úpravnou vody (částečné odstranění dusičnanů, zvýšení pH a tvrdosti, odvětrání radonu a dávkování chlornanu sodného). Součástí návrhu byl také areál vodojemu s příjezdovou komunikací a jímkou pracích vod. Celková délka navržených řadů je cca 2,1 km. Pro všechny stavební objekty a technologické soubory byl zpracován rozpočet a výkaz výměr.
Čakovice - 2008 Vodovod pro 10 bytových domů.
Nupaky Jih - 2008 Vodovod pro 41 RD a 15 bytových domů.
Šafránecká - 2007 Výstavba vodovodního řadu v ulici na Praze 6.
Loděnice - 2007 Návrh vodovodu v lokalitě "Za školou", včetně automatické tlakové stanice.
Mrač - 2006 Projekt vodovodu v délce 2km.
Wellnes centrum Všeň - 2006 3km přivaděčů, vodojem atd.
Arena Holešovice - 2006 Projekt Holešovického pivovaru.
Aleje Fialka - 2006 Vybudování celého sídliště BD.
Hypermarket Vodňany - 2005 Projekt vodovodu pro firmu Tesco.
Hypermarket Říčany - 2005 Projekt vodovodu pro firmu Tesco.
Privadeče Březská - 2005 Projekt 1,9 km vodovodu.
Lokalita Strašín II - 2005 Projekt pro 46 RD.
Lokalita Strašín východ - 2005 Projekt pro 32 RD.