REFERENCE - SILNIČNÍ STAVBY

Název stavby Investice Realizace Popis
Ohrobec, Károvská

- 2009-2010 Rekonstrukce ulice Károvská v Ohrobci. Kompletní rekonstrukce místní komunikace, výstavba nových chodníků a zastávek MHD. Realizační dokumentace (2009, 2010).
Jesenice

- 2009 Dopravní opatření v obci Jesenice. Úprava dopravního režimu v souvislém území tvořeném sítí místních obslužných komunikací s cílem vytěsnění tranzitní dopravy z obslužných komunikací a zvýšení bezpečnosti provozu.
Říčany, ulice Na Hradě - 2009 Rekonstrukce komunikace v centru města Říčany. Stavba ve památkově chráněném území. Realizační projekt 2009.
Dobřejovice náves

- 2008-2009 Dopravní zklidnění v obci Dobřejovice. Projektová dokumentace zpracovaná v několika etapách a stupních projektu. Studie dopravního zklidnění centrální části obce (2008) a náslené prováděcí projekty jednotlivých částí (2009).
Dolní Břežany

- 2004-2009 Rekonstrukce místních komunikací v obci Dolní Břežany. Rekonstrukce stávajících místních komunikací, výstavba chodníků a cyklistických stezek. Jednotlivé projekty od studie po prováděcí dokumentaci realizované během dlouhodobé spolupráce s investorem.
Milovice, Armádní

- 2008 Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ulici Armádní. Projekt řeší dopravní zklidnění páteřní komunikace ve městě Milovice. Na studii zpracovanou v roce 2008 navazují postupně zpracovávané prováděcí projekty dílčích úseků.
Milovice, Přednádraží

- 2008 Rekonstrukce přednádražního prostoru v části Milovice. Rekonstrukce místní komunikace v centrální části města včetně likvidace dešťových vod. Projekt pro územní řízení (2008) a stavební povolení (2009).
Pacov, Nad Bahnivkou

- 2008 Rekonstrukce ulice Nad bahnivkou- návrh uličního prostoru. Rekonstrukce místní sběrné komunikace. Projekt realizovaný v území se složitými majetkoprávními vztahy.