REFERENCE-PLYNOVODY

Název stavby Investice Realizace Popis
Stavební úpravy VTL regulační stanice plynu Praha - Satalice
stupeň: prováděcí projekt, rozpočet

ca 6 mil. Kč 2013 Kompletní náhrada zastaralé regulační stanice. Byla navržena demolice stávající regulační stanice, vstupního VTL a výstupního STL potrubí. Byla navržena nová budova, výměna odstraněných úseků plynovodů a komletní technologické vystrojení regulační stanice, včetně projektu měření a regulace a dálkového přenosu dat.
Přeložení VTL regulační stanice plynu Praha - Radlice
stupeň: DUR, DSP, prováděcí projekt, rozpočet

20 mil. Kč 2011 Návrh vlastní budovy regulační stanice (zakládání, statika, areál kolem objektu, oplocení atd.), technologického vystrojení (VTL/STL regulační řady), hrubých terénních úprav, příjezdové komunikace a přeložek souvisejících inženýrských sítí (STL plynovod, VTL plynovod, kabel VUSS, kanalizace, elektro přípojka.)
Veškeré plynovody pro firmu Canaba - 2004-2008 více na www.canaba.cz
Obytná zóna Strašín II - 2005-2006 Celá obytná zóna, cca 42 objektů
Obytná zóna Strašín I - 2004 Celá obytná zóna, cca 52 objektů
Fotogalerie VTL RS Radlice