O NÁS

Společnost PROJECT ISA s.r.o. vznikla dohodou fyzických osob Michal Škvára - projektová činnost a ing. David Sýkora. Naše projekční činnost započala v roce 1994 a postupným vývojem dospěla k založení Project ISA s.r.o v roce 2008.

Firma je držitelem autorizací:
- technologická zařízení staveb
- technika prostředí staveb, zdravotní technika
- technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika
- vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické
- stavby vodního hospodářtsví a krajinného inženýrství
- pozemní stavby
- autorizovaný architekt
- dopravní stavby - specializace nekolejová doprava


SOFTWARE

Hlavním pilířem naší projekční činnosti je platforma AutoCAD. Díky pravidelnému obnovování - tzv. subscription, pracujeme vždy s nejaktuálnějšími verzemi tohoto programu.
- používáme AutoCAD, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D

Texty a tabulky zpracováváme pomocí kancelářského balíku Microsoft Office.

Výkazy výměr a rozpočty vytváříme pomocí softwaru KROS (ÚRS PRAHA, a.s.) nebo RTS Stavitel+. Výstupy běžně předáváme ve formátu *.xls nebo *.xlsx (Microsoft Office).

Pro návrhy a posuzování vodovodů a kanalizací využíváme matematického simulačního modelu PCSWMM.

Dle dohody provádíme převody formátů vstupních a výstupních dat do jiných projekčních a uživatelských programů.