PROVOZNÍ A KONCEPČNÍ DOKUMENTY

- plán financování a obnovy

- pasport vodovodu
- generel vodovodu
- provozní řád vodovodu

- pasport kanalizace
- generel kanalizace (generel odvodnění)
- provozní řád kanalizace
- kanalizační řád

PROVOZNÍ ŘÁD VODOVODU

Zpracováváme provozní řád vodovodu, který je vyžadován dle novely zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb. ve znění zákona č. 274/2003 Sb.), platné od 1. 10. 2003, kde jsou osoby uvedené v § 3 odst. 2 tohoto zákona povinny vypracovat provozní řád.