PROJEKCE A INŽENÝRING

• zpracováváme stavební dokumentaci pro všechny projektové stupně
• sestavujeme výkazy výměr a rozpočty
• poskytujeme kompletní inženýrskou činnost
• poskytujeme konzultační a poradenskou činnost, vypracováváme odborné posudky
• provádíme autorský dozor i technický dozor investora
• zajišťujeme potřebné podklady a posudky (geol. a hydrogeol. průzkumy, hlukové studie, aj.)

PROJEKTUJEME ROZVODNÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ

- přípojky k jednotlivým objektům
- rozvody ve spotřebištích
- výměníkové stanice
- regulační stanice plynu VTL/STL