NABÍDKA

* nabízíme komplexní projekční a inženýrskou činnost v oblastech:
- vodohospodářské stavby
- plynovody a teplovody
- zdravotnětechnické instalace
- pozemní stavby a architektura
- silniční stavby

* vytváříme projekty pro dělení území určených pro novou zástavbu

* provádíme architektonické návrhy budov

* zpracováváme pasporty a generely stokových a vodovodních sítí

* navrhujeme provozní řády a standardy pro vodovody a kanalizace

více


REFERENCE

* naše projekční kancelář zpracovala stovky studií či projektů v oblastech:
- vodohospodářské stavby
- technologická zařízení budov
- zdravotnětechnické instalace
- pozemní a silniční stavby

*mezi naše klienty patří:
- developerské společnosti
- města a obce
- velké firmy
- soukromí investoři

Celkový objem investic, na kterých se firma PROJECT ISA svými projekty podílela, dosahuje několika miliard Kč.
více


KONTAKT

PROJECT ISA s r.o.
Markupova 2854/2a
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Tel.: +420 222 365 391
Tel.:  +420 222 365 392
info@pro-ject.cz
více